ماراکالا هدفی دارد به بزرگی ایران

سایت ماراکالا به منظور حمایت ، معرفی و فروش محصولات صنایع دستی ایران تشکیل شده است . با خرید صنایع دستی ایران به این صنعت بزرگ ایران در کنار هم کمک کنیم .

هدف ما آمورش ، فروش ، خدمات حمایتی ، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، همکاری با نهادهای خیریه است